Input price quotes: Ohio, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $555.75 $555.75 $555.75 11
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $480.00 $486.00 $485.37 24
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $240.00 $295.00 $247.65 40
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $389.50 $440.00 $395.09 37
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $486.00 $595.00 $506.22 40
Potash Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $375.00 $414.00 $393.85 40
LP Gallon $1.60 $1.60 $1.60 1 $1.60 $1.60 $1.60 1
FarmDiesel Gallon $2.38 $2.38 $2.38 1 $2.30 $2.38 $2.31 5