Input price quotes: Ohio, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $560.00 $560.00 $560.00 1 $560.00 $665.00 $625.00 2
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $486.00 $560.00 $489.96 22
UAN28 Ton $290.00 $290.00 $290.00 4 $191.00 $295.00 $226.71 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $435.00 $435.00 $435.00 4 $396.00 $440.00 $403.37 46
MAP Ton $530.00 $530.00 $530.00 4 $425.00 $565.00 $471.43 48
Potash Ton $405.00 $405.00 $405.00 4 $325.00 $410.00 $384.35 49
LP Gallon $1.33 $1.33 $1.33 1 $0.95 $1.33 $1.09 2
FarmDiesel Gallon $2.33 $2.33 $2.33 1 $2.21 $2.33 $2.23 5