Input price quotes: Ohio, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $450.00 $665.00 $469.28 12
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $435.00 $560.00 $441.69 22
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $199.00 $295.00 $221.87 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $267.00 $267.00 $267.00 11
Urea Ton $400.00 $400.00 $400.00 4 $395.00 $440.00 $398.09 46
MAP Ton $435.00 $435.00 $435.00 4 $425.00 $565.00 $440.15 48
Potash Ton $365.00 $365.00 $365.00 4 $345.00 $410.00 $366.04 49
LP Gallon $1.43 $1.43 $1.43 1 $1.20 $1.43 $1.29 2
FarmDiesel Gallon $2.54 $2.54 $2.54 1 $2.38 $2.54 $2.40 5