Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $505.00 $515.00 $513.40 9
DAP Ton $357.00 $357.00 $357.00 2 $357.00 $405.00 $359.57 22
UAN28 Ton $195.00 $195.00 $195.00 2 $195.00 $295.00 $216.61 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $337.00 $337.00 $337.00 2 $330.00 $440.00 $351.70 49
MAP Ton $357.00 $357.00 $357.00 2 $357.00 $565.00 $380.60 48
Potash Ton $350.00 $350.00 $350.00 2 $335.00 $410.00 $350.12 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.19 $2.05 $1.52 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.41 $2.44 $2.44 5