Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $530.00 $530.00 $530.00 8
DAP Ton $357.00 $357.00 $357.00 2 $357.00 $400.00 $366.81 29
UAN28 Ton $195.00 $195.00 $195.00 2 $195.00 $295.00 $217.31 48
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $337.00 $337.00 $337.00 2 $325.00 $440.00 $352.71 48
MAP Ton $357.00 $357.00 $357.00 2 $357.00 $565.00 $383.78 48
Potash Ton $350.00 $350.00 $350.00 2 $325.00 $410.00 $350.37 48
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $1.20 $1.20 1
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.25 $2.25 $2.25 4