Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $665.00 $505.69 12
DAP Ton $435.00 $435.00 $435.00 2 $435.00 $560.00 $441.69 22
UAN28 Ton $199.00 $199.00 $199.00 2 $199.00 $295.00 $226.24 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $395.00 $395.00 $395.00 2 $395.00 $440.00 $398.09 46
MAP Ton $445.00 $445.00 $445.00 2 $425.00 $565.00 $440.15 48
Potash Ton $367.00 $367.00 $367.00 2 $345.00 $410.00 $366.04 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $1.43 $1.29 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.39 $2.54 $2.41 5