Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $500.00 $530.00 $509.88 20
DAP Ton $372.00 $372.00 $372.00 2 $372.00 $425.00 $374.84 22
UAN28 Ton $195.00 $195.00 $195.00 2 $195.00 $250.00 $221.31 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $355.00 $355.00 $355.00 2 $350.00 $425.00 $375.81 49
MAP Ton $372.00 $372.00 $372.00 2 $372.00 $438.00 $390.82 48
Potash Ton $350.00 $350.00 $350.00 2 $320.00 $370.00 $348.52 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.15 $1.45 $1.26 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.25 $1.26 $1.26 5