Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $505.00 $505.00 $505.00 1
DAP Ton $357.00 $357.00 $357.00 2 $357.00 $405.00 $359.57 22
UAN28 Ton $195.00 $195.00 $195.00 2 $195.00 $295.00 $214.56 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $337.00 $337.00 $337.00 2 $325.00 $440.00 $352.12 41
MAP Ton $357.00 $357.00 $357.00 2 $357.00 $565.00 $381.28 40
Potash Ton $350.00 $350.00 $350.00 2 $325.00 $410.00 $349.95 41
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $2.05 $1.52 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.25 $2.41 $2.27 5