Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $560.00 $665.00 $625.00 2
DAP Ton $486.00 $486.00 $486.00 2 $486.00 $560.00 $489.96 22
UAN28 Ton $191.00 $191.00 $191.00 2 $191.00 $295.00 $226.71 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $396.00 $396.00 $396.00 2 $396.00 $440.00 $403.37 46
MAP Ton $486.00 $486.00 $486.00 2 $425.00 $565.00 $471.43 48
Potash Ton $399.00 $399.00 $399.00 2 $325.00 $410.00 $384.35 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.95 $1.33 $1.09 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.21 $2.33 $2.23 5