Input price quotes: Ohio, District 5

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 5

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $480.00 $515.00 $492.70 20
DAP Ton $390.00 $390.00 $390.00 3 $390.00 $425.00 $391.87 22
UAN28 Ton $193.00 $193.00 $193.00 3 $193.00 $250.00 $215.36 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $370.00 $370.00 $370.00 3 $350.00 $425.00 $376.47 41
MAP Ton $390.00 $390.00 $390.00 3 $390.00 $440.00 $399.13 48
Potash Ton $350.00 $350.00 $350.00 3 $320.00 $370.00 $348.52 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.05 $1.45 $1.20 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.25 $1.35 $1.34 5