Input price quotes: Ohio, District 5

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 5

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $480.00 $500.00 $481.79 12
DAP Ton $390.00 $390.00 $390.00 3 $390.00 $425.00 $391.87 22
UAN28 Ton $193.00 $193.00 $193.00 3 $193.00 $241.00 $209.53 40
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $370.00 $370.00 $370.00 3 $350.00 $425.00 $376.31 40
MAP Ton $390.00 $390.00 $390.00 3 $390.00 $438.00 $395.08 39
Potash Ton $350.00 $350.00 $350.00 3 $320.00 $365.00 $347.15 40
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.25 $1.25 $1.25 1
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.45 $1.59 $1.57 5