Input price quotes: Ohio, District 5

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 5

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $665.00 $505.69 12
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $560.00 $560.00 $560.00 1
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $215.00 $280.00 $252.82 19
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $396.00 $435.00 $399.55 24
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $425.00 $449.00 $432.32 26
Potash Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $345.00 $395.00 $364.01 27
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $1.43 $1.29 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.39 $2.54 $2.41 5