Input price quotes: Ohio, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $450.00 $450.00 $450.00 5 $450.00 $665.00 $469.28 12
DAP Ton $435.00 $435.00 $435.00 8 $435.00 $560.00 $441.69 22
UAN28 Ton $199.00 $235.00 $213.67 16 $199.00 $295.00 $221.87 41
UAN32 Ton $267.00 $267.00 $267.00 5 $267.00 $267.00 $267.00 11
Urea Ton $395.00 $400.00 $396.37 17 $395.00 $440.00 $398.09 46
MAP Ton $425.00 $445.00 $435.55 20 $425.00 $565.00 $440.15 48
Potash Ton $345.00 $367.00 $363.09 20 $345.00 $410.00 $366.04 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $1.43 $1.29 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.38 $2.54 $2.40 5