Input price quotes: Ohio, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $505.00 $530.00 $525.99 9
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $405.00 $405.00 $405.00 1
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $185.00 $295.00 $210.19 28
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $350.00 $440.00 $376.28 28
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $390.00 $565.00 $412.01 27
Potash Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $325.00 $410.00 $348.98 28
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.30 $2.05 $1.59 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.06 $2.41 $2.11 5