Input price quotes: Ohio, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $560.00 $665.00 $625.00 2
DAP Ton $486.00 $486.00 $486.00 1 $440.00 $560.00 $484.96 25
UAN28 Ton $191.00 $191.00 $191.00 1 $191.00 $295.00 $225.29 38
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $396.00 $396.00 $396.00 1 $350.00 $440.00 $402.16 38
MAP Ton $486.00 $486.00 $486.00 1 $440.00 $565.00 $490.39 37
Potash Ton $399.00 $399.00 $399.00 1 $335.00 $410.00 $391.61 38
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.95 $1.33 $1.09 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.21 $2.33 $2.23 5