Input price quotes: Ohio, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $560.00 $665.00 $625.00 2
DAP Ton $486.00 $486.00 $486.00 3 $486.00 $560.00 $489.96 22
UAN28 Ton $191.00 $277.00 $234.00 6 $191.00 $295.00 $226.71 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $396.00 $399.00 $397.50 6 $396.00 $440.00 $403.37 46
MAP Ton $449.00 $486.00 $467.50 6 $425.00 $565.00 $471.43 48
Potash Ton $362.00 $399.00 $380.50 6 $325.00 $410.00 $384.35 49
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.95 $1.33 $1.09 2
FarmDiesel Gallon $2.21 $2.21 $2.21 1 $2.21 $2.33 $2.23 5