Input price quotes: Ohio, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $505.00 $530.00 $525.99 9
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $405.00 $405.00 $405.00 1
UAN28 Ton $222.00 $222.00 $222.00 3 $185.00 $295.00 $211.23 25
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $362.00 $362.00 $362.00 3 $362.00 $440.00 $378.97 25
MAP Ton $430.00 $430.00 $430.00 3 $405.00 $565.00 $414.38 24
Potash Ton $349.00 $349.00 $349.00 3 $346.00 $410.00 $351.44 25
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.30 $1.30 $1.30 1
FarmDiesel Gallon $2.06 $2.06 $2.06 1 $2.06 $2.06 $2.06 4