Input price quotes: Ohio, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $555.75 $665.00 $565.54 12
DAP Ton $486.00 $486.00 $486.00 3 $480.00 $560.00 $488.96 25
UAN28 Ton $240.00 $274.00 $257.00 6 $240.00 $295.00 $248.58 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $396.00 $399.00 $397.50 6 $389.50 $440.00 $396.31 38
MAP Ton $486.00 $595.00 $540.50 6 $486.00 $595.00 $506.22 40
Potash Ton $399.00 $414.00 $406.50 6 $375.00 $414.00 $393.89 41
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.10 $1.60 $1.29 2
FarmDiesel Gallon $2.30 $2.30 $2.30 1 $2.30 $2.38 $2.31 5