Input price quotes: Ohio, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $650.00 $665.00 $652.14 7 $650.00 $665.00 $654.29 20
DAP Ton $510.00 $560.00 $535.00 2 $480.00 $560.00 $509.35 24
UAN28 Ton $240.00 $280.00 $261.56 9 $240.00 $295.00 $257.35 48
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $380.00 $435.00 $408.22 9 $380.00 $440.00 $400.44 45
MAP Ton $536.00 $595.00 $543.88 8 $490.00 $595.00 $540.09 47
Potash Ton $390.00 $414.00 $400.72 9 $375.00 $414.00 $396.66 48
LP Gallon $1.20 $1.20 $1.20 1 $1.20 $1.70 $1.39 2
FarmDiesel Gallon $2.39 $2.39 $2.39 3 $2.39 $2.63 $2.42 5