Input price quotes: Ohio, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $480.00 $505.00 $483.57 7 $480.00 $515.00 $492.70 20
DAP Ton $390.00 $425.00 $407.50 2 $390.00 $425.00 $391.87 22
UAN28 Ton $193.00 $241.00 $224.89 9 $193.00 $250.00 $215.36 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $370.00 $425.00 $382.22 9 $350.00 $425.00 $376.47 41
MAP Ton $390.00 $438.00 $396.75 8 $390.00 $440.00 $399.13 48
Potash Ton $344.00 $365.00 $349.00 9 $320.00 $370.00 $348.52 49
LP Gallon $1.05 $1.05 $1.05 1 $1.05 $1.45 $1.20 2
FarmDiesel Gallon $1.35 $1.35 $1.35 3 $1.25 $1.35 $1.34 5