Input price quotes: Ohio, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $505.00 $505.00 $505.00 1 $505.00 $530.00 $525.99 9
DAP Ton $372.00 $405.00 $388.50 2 $372.00 $405.00 $373.77 22
UAN28 Ton $185.00 $240.00 $196.33 9 $185.00 $295.00 $203.49 49
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $355.00 $376.00 $371.44 9 $350.00 $440.00 $366.89 49
MAP Ton $372.00 $430.00 $404.00 8 $372.00 $565.00 $393.90 48
Potash Ton $346.00 $360.00 $348.33 9 $325.00 $410.00 $349.43 49
LP Gallon $1.30 $1.30 $1.30 1 $1.30 $2.05 $1.59 2
FarmDiesel Gallon $2.06 $2.06 $2.06 3 $2.06 $2.41 $2.11 5