Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $468.00 $620.00 $522.67 3 $455.00 $630.00 $484.66 123
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $460.00 $480.00 $460.78 21
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $205.00 $365.00 $255.33 46
UAN32 Ton $259.00 $340.00 $299.50 2 $230.00 $340.00 $273.02 64
Urea Ton $380.00 $465.00 $422.50 2 $380.00 $480.00 $411.25 52
MAP Ton $425.00 $540.00 $466.67 3 $420.00 $540.00 $456.48 96
Potash Ton $350.00 $395.00 $373.33 3 $349.00 $431.00 $371.13 134
LP Gallon $0.99 $0.99 $0.99 1 $0.80 $1.23 $1.11 77
FarmDiesel Gallon $2.28 $2.28 $2.28 1 $2.21 $2.43 $2.34 81