Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $610.00 $700.00 $625.71 7 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $490.00 $490.00 $490.00 5 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $285.00 $340.00 $299.14 7 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $467.00 $467.00 $467.00 1 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $548.00 $573.00 $560.50 2 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $365.00 $429.00 $380.29 7 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.14 $1.59 $1.52 6 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.45 $2.45 $2.45 1 $2.38 $2.58 $2.50 69