Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $558.00 $620.00 $589.00 2 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $315.00 $330.00 $322.50 2 $265.00 $360.00 $308.58 88
Urea Ton $463.00 $463.00 $463.00 1 $394.00 $540.00 $469.39 116
MAP Ton $540.00 $573.00 $556.50 2 $501.00 $600.00 $543.32 86
Potash Ton $415.00 $429.00 $422.00 2 $350.00 $450.00 $398.96 133
LP Gallon $0.95 $0.95 $0.95 1 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.26 $2.26 $2.26 1 $2.26 $2.65 $2.34 81