Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $486.00 $495.00 $490.50 2 $475.00 $520.00 $496.87 103
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $267.00 $270.00 $268.50 2 $243.00 $325.00 $265.71 104
Urea Ton $389.00 $389.00 $389.00 1 $340.00 $450.00 $380.34 98
MAP Ton $415.00 $438.00 $426.50 2 $385.00 $465.00 $430.61 75
Potash Ton $360.00 $375.00 $367.50 2 $339.00 $395.00 $363.70 113
LP Gallon $1.07 $1.07 $1.07 1 $0.98 $1.33 $1.07 70
FarmDiesel Gallon $1.81 $1.81 $1.81 1 $1.80 $2.35 $1.94 74