Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $558.00 $620.00 $589.00 2 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $274.00 $330.00 $302.00 2 $265.00 $360.00 $302.52 88
Urea Ton $432.00 $432.00 $432.00 1 $394.00 $540.00 $471.51 116
MAP Ton $506.00 $540.00 $523.00 2 $501.00 $600.00 $533.20 86
Potash Ton $378.00 $415.00 $396.50 2 $350.00 $450.00 $393.83 133
LP Gallon $0.95 $0.95 $0.95 1 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.30 $2.30 $2.30 1 $2.28 $2.65 $2.35 81