Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $500.00 $500.00 $500.00 1 $447.00 $520.00 $496.89 51
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $455.00 $455.00 $455.00 20
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $213.00 $241.00 $232.77 40
UAN32 Ton $270.00 $340.00 $305.00 2 $230.00 $340.00 $265.45 52
Urea Ton $465.00 $465.00 $465.00 1 $325.00 $465.00 $367.48 47
MAP Ton $415.00 $425.00 $420.00 2 $385.00 $460.00 $428.34 52
Potash Ton $375.00 $375.00 $375.00 2 $330.00 $375.00 $361.63 52
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.05 $1.45 $1.18 20
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.28 $2.44 $2.33 24