Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $478.00 $545.00 $499.05 101
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $210.00 $241.00 $234.62 73
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $240.00 $345.00 $266.01 104
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $350.00 $512.00 $392.37 101
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $380.00 $465.00 $426.13 75
Potash Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $310.00 $395.00 $362.17 113
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.82 $1.33 $0.97 70
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.30 $1.70 $1.46 60