Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $640.00 $640.00 $640.00 7 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $365.00 $365.00 $365.00 7 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $470.00 $470.00 $470.00 7 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $560.00 $560.00 $560.00 7 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $390.00 $390.00 $390.00 7 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.36 $1.36 $1.36 7 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.39 $2.39 $2.39 7 $2.38 $2.58 $2.50 69