Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $640.00 $670.00 $652.50 12 $451.00 $670.00 $558.95 83
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $460.00 $579.00 $493.32 30
UAN28 Ton $365.00 $365.00 $365.00 7 $198.00 $365.00 $267.42 35
UAN32 Ton $360.00 $360.00 $360.00 5 $226.00 $360.00 $286.34 73
Urea Ton $470.00 $530.00 $495.00 12 $399.00 $530.00 $440.36 65
MAP Ton $525.00 $560.00 $545.42 12 $420.00 $600.00 $493.72 75
Potash Ton $360.00 $450.00 $397.50 12 $350.00 $450.00 $391.58 85
LP Gallon $1.16 $1.16 $1.16 7 $0.95 $1.23 $1.04 77
FarmDiesel Gallon $2.27 $2.27 $2.27 7 $2.13 $2.55 $2.25 81