Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $640.00 $670.00 $652.50 12 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $365.00 $365.00 $365.00 7 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $360.00 $360.00 $360.00 5 $265.00 $360.00 $308.58 88
Urea Ton $470.00 $470.00 $470.00 12 $394.00 $540.00 $469.39 116
MAP Ton $525.00 $560.00 $545.42 12 $501.00 $600.00 $543.32 86
Potash Ton $390.00 $450.00 $415.00 12 $350.00 $450.00 $398.96 133
LP Gallon $1.16 $1.16 $1.16 7 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.29 $2.29 $2.29 7 $2.26 $2.65 $2.34 81