Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $475.00 $495.00 $486.67 12 $455.00 $630.00 $484.66 123
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $460.00 $480.00 $460.78 21
UAN28 Ton $365.00 $365.00 $365.00 7 $205.00 $365.00 $255.33 46
UAN32 Ton $315.00 $315.00 $315.00 5 $230.00 $340.00 $273.02 64
Urea Ton $470.00 $470.00 $470.00 7 $380.00 $480.00 $411.25 52
MAP Ton $475.00 $475.00 $475.00 12 $420.00 $540.00 $456.48 96
Potash Ton $385.00 $395.00 $390.83 12 $349.00 $431.00 $371.13 134
LP Gallon $1.16 $1.16 $1.16 7 $0.80 $1.23 $1.11 77
FarmDiesel Gallon $2.30 $2.30 $2.30 7 $2.21 $2.43 $2.34 81