Input price quotes: Iowa, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $495.00 $495.00 $495.00 4 $400.00 $520.00 $483.66 99
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $438.00 $455.00 $444.93 58
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $201.00 $235.00 $230.78 73
UAN32 Ton $275.20 $275.20 $275.20 4 $230.00 $335.00 $260.31 103
Urea Ton $362.00 $362.00 $362.00 4 $320.00 $465.00 $377.65 101
MAP Ton $435.00 $435.00 $435.00 4 $395.00 $460.00 $428.04 75
Potash Ton $360.00 $360.00 $360.00 4 $315.00 $380.00 $361.94 112
LP Gallon $1.00 $1.00 $1.00 4 $0.89 $1.00 $0.95 70
FarmDiesel Gallon $1.40 $1.57 $1.43 5 $1.40 $1.57 $1.47 60