Input price quotes: Iowa, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $660.00 $660.00 $660.00 9 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $295.00 $313.60 $303.27 9 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $430.00 $510.00 $465.56 9 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $525.00 $525.00 $525.00 9 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $390.00 $395.00 $392.78 9 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.38 $1.38 $1.38 4 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.50 $2.54 $2.51 5 $2.38 $2.58 $2.50 69