Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $465.00 $502.00 $489.47 15 $400.00 $520.00 $483.66 99
DAP Ton $438.00 $438.00 $438.00 10 $438.00 $455.00 $444.93 58
UAN28 Ton $235.00 $235.00 $235.00 10 $201.00 $235.00 $230.78 73
UAN32 Ton $256.00 $278.00 $263.47 15 $230.00 $335.00 $260.31 103
Urea Ton $370.00 $395.00 $387.86 14 $320.00 $465.00 $377.65 101
MAP Ton $400.00 $430.00 $406.00 5 $395.00 $460.00 $428.04 75
Potash Ton $345.00 $369.00 $362.33 15 $315.00 $380.00 $361.94 112
LP Gallon $0.95 $0.98 $0.97 14 $0.89 $1.00 $0.95 70
FarmDiesel Gallon $1.40 $1.50 $1.47 14 $1.40 $1.57 $1.47 60