Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $469.00 $469.00 $469.00 10 $455.00 $499.00 $468.57 81
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $440.00 $440.00 $440.00 1
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $205.00 $235.00 $208.11 12
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $250.00 $325.00 $284.24 29
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $379.00 $450.00 $385.31 15
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $420.00 $475.00 $439.06 53
Potash Ton $369.00 $369.00 $369.00 10 $349.00 $395.00 $365.15 91
LP Gallon $1.39 $1.39 $1.39 10 $0.89 $1.39 $1.22 66
FarmDiesel Gallon $2.46 $2.46 $2.46 10 $2.21 $2.46 $2.37 66