Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $469.00 $495.00 $476.43 14 $450.00 $610.00 $475.11 115
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $440.00 $455.00 $454.41 21
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $205.00 $235.00 $210.65 19
UAN32 Ton $290.00 $290.00 $290.00 4 $230.00 $340.00 $274.97 43
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $325.00 $480.00 $391.14 18
MAP Ton $420.00 $420.00 $420.00 4 $410.00 $501.00 $443.11 88
Potash Ton $360.00 $369.00 $366.43 14 $330.00 $395.00 $366.04 126
LP Gallon $1.39 $1.39 $1.39 10 $0.89 $1.39 $1.22 66
FarmDiesel Gallon $2.46 $2.46 $2.46 10 $2.21 $2.46 $2.36 70