Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $630.00 $660.00 $641.33 15 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 10 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $295.00 $295.00 $295.00 10 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $330.00 $340.00 $332.00 5 $265.00 $360.00 $308.58 88
Urea Ton $540.00 $540.00 $540.00 10 $394.00 $540.00 $469.39 116
MAP Ton $525.00 $540.00 $528.00 5 $501.00 $600.00 $543.32 86
Potash Ton $375.00 $395.00 $380.33 15 $350.00 $450.00 $398.96 133
LP Gallon $1.04 $1.15 $1.07 14 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.31 $2.43 $2.34 14 $2.26 $2.65 $2.34 81