Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $469.00 $630.00 $482.67 15 $455.00 $630.00 $484.76 123
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $460.00 $480.00 $460.78 21
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $205.00 $365.00 $255.23 46
UAN32 Ton $280.00 $340.00 $292.00 5 $230.00 $340.00 $272.94 64
Urea Ton $425.00 $425.00 $425.00 4 $379.00 $480.00 $410.83 52
MAP Ton $420.00 $540.00 $444.00 5 $420.00 $540.00 $455.86 96
Potash Ton $360.00 $395.00 $368.33 15 $349.00 $395.00 $370.51 134
LP Gallon $1.05 $1.19 $1.15 14 $0.89 $1.23 $1.11 77
FarmDiesel Gallon $2.32 $2.43 $2.40 14 $2.21 $2.43 $2.34 81