Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $630.00 $660.00 $640.00 14 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 10 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $275.00 $275.00 $275.00 10 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $330.00 $340.00 $332.50 4 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $485.00 $485.00 $485.00 10 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $525.00 $540.00 $528.75 4 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $375.00 $395.00 $379.64 14 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.19 $1.33 $1.22 13 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.55 $2.58 $2.56 13 $2.38 $2.58 $2.50 69