Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $485.00 $485.00 $485.00 5 $447.00 $520.00 $496.89 51
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $455.00 $455.00 $455.00 20
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $213.00 $241.00 $232.77 40
UAN32 Ton $245.00 $265.00 $261.00 5 $230.00 $340.00 $265.45 52
Urea Ton $377.00 $377.00 $377.00 4 $325.00 $465.00 $367.48 47
MAP Ton $400.00 $415.00 $403.00 5 $385.00 $460.00 $428.34 52
Potash Ton $360.00 $375.00 $363.00 5 $330.00 $375.00 $361.63 52
LP Gallon $1.45 $1.45 $1.45 4 $1.05 $1.45 $1.18 20
FarmDiesel Gallon $2.44 $2.44 $2.44 4 $2.28 $2.44 $2.33 24