Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $485.00 $498.00 $494.33 15 $475.00 $520.00 $496.85 104
DAP Ton $438.00 $438.00 $438.00 10 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $235.00 $235.00 $235.00 10 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $260.00 $270.00 $264.00 15 $243.00 $325.00 $265.75 105
Urea Ton $370.00 $395.00 $387.86 14 $340.00 $450.00 $380.66 99
MAP Ton $385.00 $415.00 $391.00 5 $385.00 $465.00 $430.43 76
Potash Ton $345.00 $375.00 $363.00 15 $339.00 $395.00 $363.79 114
LP Gallon $1.30 $1.32 $1.31 14 $0.98 $1.33 $1.23 70
FarmDiesel Gallon $2.04 $2.23 $2.18 14 $1.81 $2.35 $2.15 74