Input price quotes: Iowa, District 5

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 5

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $635.00 $635.00 $635.00 3 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 3 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $275.00 $275.00 $275.00 3 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $485.00 $485.00 $485.00 3 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $375.00 $375.00 $375.00 3 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.19 $1.19 $1.19 3 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.55 $2.55 $2.55 3 $2.38 $2.58 $2.50 69