Input price quotes: Iowa, District 5

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 5

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $498.00 $498.00 $498.00 3 $475.00 $520.00 $496.85 104
DAP Ton $438.00 $438.00 $438.00 3 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $235.00 $235.00 $235.00 3 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $265.00 $265.00 $265.00 3 $243.00 $325.00 $265.75 105
Urea Ton $395.00 $395.00 $395.00 3 $340.00 $450.00 $380.66 99
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $385.00 $465.00 $430.43 76
Potash Ton $369.00 $369.00 $369.00 3 $339.00 $395.00 $363.79 114
LP Gallon $1.32 $1.32 $1.32 3 $0.98 $1.33 $1.23 70
FarmDiesel Gallon $2.23 $2.23 $2.23 3 $1.81 $2.35 $2.15 74