Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $604.00 $605.00 $604.63 8 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 5 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $241.00 $253.00 $248.50 8 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $275.00 $300.00 $290.63 8 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $394.00 $425.00 $413.38 8 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $525.00 $560.00 $546.88 8 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $396.00 $400.00 $398.50 8 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.38 $2.38 $2.38 3 $2.38 $2.58 $2.50 69