Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $495.00 $495.00 $495.00 5 $400.00 $520.00 $483.66 99
DAP Ton $455.00 $455.00 $455.00 5 $438.00 $455.00 $444.93 58
UAN28 Ton $231.00 $231.00 $231.00 5 $201.00 $235.00 $230.78 73
UAN32 Ton $255.00 $265.00 $261.25 8 $230.00 $335.00 $260.31 103
Urea Ton $350.00 $380.00 $368.75 8 $320.00 $465.00 $377.65 101
MAP Ton $425.00 $460.00 $446.88 8 $395.00 $460.00 $428.04 75
Potash Ton $375.00 $380.00 $376.88 8 $315.00 $380.00 $361.94 112
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.89 $1.00 $0.95 70
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.40 $1.57 $1.47 60