Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $451.00 $500.00 $481.63 8 $451.00 $640.00 $521.00 83
DAP Ton $460.00 $460.00 $460.00 5 $460.00 $585.00 $494.88 30
UAN28 Ton $198.00 $253.00 $232.38 8 $198.00 $365.00 $267.42 35
UAN32 Ton $226.00 $255.00 $244.13 8 $226.00 $340.00 $282.88 60
Urea Ton $400.00 $400.00 $400.00 5 $380.00 $480.00 $411.33 52
MAP Ton $441.00 $465.00 $456.00 8 $420.00 $600.00 $472.78 75
Potash Ton $356.00 $380.00 $371.00 8 $350.00 $450.00 $380.78 85
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.95 $1.23 $1.04 77
FarmDiesel Gallon $2.13 $2.13 $2.13 3 $2.13 $2.35 $2.24 81