Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $604.00 $605.00 $604.63 8 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 5 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $241.00 $253.00 $248.50 8 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $275.00 $300.00 $290.63 8 $265.00 $360.00 $308.58 88
Urea Ton $394.00 $425.00 $413.38 8 $394.00 $540.00 $469.39 116
MAP Ton $525.00 $560.00 $546.88 8 $501.00 $600.00 $543.32 86
Potash Ton $396.00 $400.00 $398.50 8 $350.00 $450.00 $398.96 133
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.28 $2.28 $2.28 3 $2.26 $2.65 $2.34 81