Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $475.00 $495.00 $487.50 8 $475.00 $520.00 $496.85 104
DAP Ton $455.00 $455.00 $455.00 5 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $213.00 $241.00 $230.50 8 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $243.00 $275.00 $263.00 8 $243.00 $325.00 $265.75 105
Urea Ton $380.00 $380.00 $380.00 5 $340.00 $450.00 $380.66 99
MAP Ton $446.00 $460.00 $454.75 8 $385.00 $465.00 $430.43 76
Potash Ton $370.00 $375.00 $373.13 8 $339.00 $395.00 $363.79 114
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.98 $1.33 $1.23 70
FarmDiesel Gallon $2.28 $2.28 $2.28 3 $1.81 $2.35 $2.15 74