Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $600.00 $700.00 $646.25 20 $590.00 $700.00 $631.93 116
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 11 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $262.00 $275.00 $273.92 12 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $275.00 $329.00 $312.50 8 $275.00 $340.00 $306.76 73
Urea Ton $400.00 $485.00 $470.56 18 $394.00 $510.00 $456.25 97
MAP Ton $501.00 $573.00 $548.44 9 $501.00 $600.00 $551.78 66
Potash Ton $350.00 $429.00 $387.00 20 $350.00 $432.00 $392.62 118
LP Gallon $1.14 $1.19 $1.17 16 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.45 $2.55 $2.52 16 $2.38 $2.58 $2.50 69