Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $455.00 $610.00 $473.97 30 $455.00 $630.00 $484.66 123
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $460.00 $480.00 $460.78 21
UAN28 Ton $205.00 $258.00 $213.15 12 $205.00 $365.00 $255.33 46
UAN32 Ton $230.00 $295.00 $261.90 8 $230.00 $340.00 $273.02 64
Urea Ton $380.00 $480.00 $401.11 7 $380.00 $480.00 $411.25 52
MAP Ton $420.00 $525.00 $438.91 20 $420.00 $540.00 $456.48 96
Potash Ton $349.00 $390.00 $359.94 31 $349.00 $431.00 $371.13 134
LP Gallon $0.99 $1.19 $1.07 27 $0.80 $1.23 $1.11 77
FarmDiesel Gallon $2.21 $2.43 $2.31 27 $2.21 $2.43 $2.34 81