Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $558.00 $635.00 $605.25 30 $500.00 $670.00 $617.15 117
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 11 $535.00 $545.00 $539.05 58
UAN28 Ton $245.00 $295.00 $269.00 23 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $265.00 $325.00 $285.95 19 $265.00 $360.00 $307.59 77
Urea Ton $395.00 $540.00 $464.16 30 $394.00 $540.00 $469.60 115
MAP Ton $501.00 $573.00 $528.23 20 $501.00 $573.00 $542.56 84
Potash Ton $350.00 $429.00 $386.55 31 $350.00 $450.00 $395.77 122
LP Gallon $0.95 $1.10 $1.04 27 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.26 $2.53 $2.39 27 $2.26 $2.65 $2.34 81