Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $400.00 $520.00 $488.64 31 $400.00 $520.00 $483.66 99
DAP Ton $438.00 $450.00 $439.00 12 $438.00 $455.00 $444.93 58
UAN28 Ton $201.00 $235.00 $232.17 23 $201.00 $235.00 $230.78 73
UAN32 Ton $230.00 $335.00 $259.45 31 $230.00 $335.00 $260.31 103
Urea Ton $320.00 $395.00 $379.03 30 $320.00 $465.00 $377.65 101
MAP Ton $395.00 $450.00 $404.95 20 $395.00 $460.00 $428.04 75
Potash Ton $315.00 $369.00 $354.42 31 $315.00 $380.00 $361.94 112
LP Gallon $0.89 $0.98 $0.93 27 $0.89 $1.00 $0.95 70
FarmDiesel Gallon $1.41 $1.50 $1.47 16 $1.40 $1.57 $1.47 60