Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $480.00 $520.00 $500.73 31 $475.00 $520.00 $496.85 104
DAP Ton $435.00 $438.00 $437.75 12 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $225.00 $235.00 $229.83 23 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $253.00 $267.00 $260.15 31 $243.00 $325.00 $265.75 105
Urea Ton $340.00 $395.00 $372.61 31 $340.00 $450.00 $380.66 99
MAP Ton $385.00 $438.00 $404.59 20 $385.00 $465.00 $430.43 76
Potash Ton $339.00 $369.00 $354.48 31 $339.00 $395.00 $363.79 114
LP Gallon $1.07 $1.32 $1.18 27 $0.98 $1.33 $1.23 70
FarmDiesel Gallon $1.81 $2.31 $2.17 27 $1.81 $2.35 $2.15 74