Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $450.00 $469.00 $464.92 24 $450.00 $610.00 $475.11 115
DAP Ton $440.00 $440.00 $440.00 1 $440.00 $455.00 $454.41 21
UAN28 Ton $214.00 $214.00 $214.00 3 $205.00 $235.00 $210.65 19
UAN32 Ton $245.00 $259.00 $252.92 11 $230.00 $340.00 $274.97 43
Urea Ton $380.00 $380.00 $380.00 7 $325.00 $480.00 $391.14 18
MAP Ton $420.00 $435.00 $428.10 19 $410.00 $501.00 $443.11 88
Potash Ton $350.00 $369.00 $361.20 33 $330.00 $395.00 $366.04 126
LP Gallon $0.99 $1.39 $1.25 20 $0.89 $1.39 $1.22 66
FarmDiesel Gallon $2.28 $2.46 $2.40 20 $2.21 $2.46 $2.36 70