Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $400.00 $498.00 $463.28 23 $400.00 $520.00 $483.66 99
DAP Ton $438.00 $438.00 $438.00 13 $438.00 $455.00 $444.93 58
UAN28 Ton $201.00 $235.00 $225.56 16 $201.00 $235.00 $230.78 73
UAN32 Ton $230.00 $265.00 $252.40 23 $230.00 $335.00 $260.31 103
Urea Ton $320.00 $395.00 $368.52 23 $320.00 $465.00 $377.65 101
MAP Ton $400.00 $435.00 $420.33 19 $395.00 $460.00 $428.04 75
Potash Ton $330.00 $369.00 $357.88 32 $315.00 $380.00 $361.94 112
LP Gallon $0.90 $0.98 $0.95 20 $0.89 $1.00 $0.95 70
FarmDiesel Gallon $1.41 $1.50 $1.47 20 $1.40 $1.57 $1.47 60