Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $600.00 $700.00 $636.91 32 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $535.00 $562.00 $546.00 23 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $262.00 $275.00 $271.94 16 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $300.00 $329.00 $313.62 20 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $400.00 $485.00 $465.36 24 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $540.00 $573.00 $561.00 10 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $360.00 $432.00 $399.76 33 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.14 $1.19 $1.17 20 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.45 $2.55 $2.52 20 $2.38 $2.58 $2.50 69