Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $468.00 $560.00 $486.85 24 $455.00 $630.00 $484.76 123
DAP Ton $480.00 $480.00 $480.00 1 $460.00 $480.00 $460.78 21
UAN28 Ton $258.00 $258.00 $258.00 3 $205.00 $365.00 $255.23 46
UAN32 Ton $239.00 $295.00 $271.31 11 $230.00 $340.00 $272.94 64
Urea Ton $380.00 $425.00 $398.75 10 $379.00 $480.00 $410.83 52
MAP Ton $425.00 $525.00 $453.10 19 $420.00 $540.00 $455.86 96
Potash Ton $350.00 $385.00 $366.91 33 $349.00 $395.00 $370.51 134
LP Gallon $0.99 $1.19 $1.12 20 $0.89 $1.23 $1.11 77
FarmDiesel Gallon $2.28 $2.43 $2.38 20 $2.21 $2.43 $2.34 81