Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $486.00 $520.00 $499.08 24 $475.00 $520.00 $496.85 104
DAP Ton $438.00 $450.00 $438.86 14 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $228.00 $235.00 $233.06 16 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $260.00 $267.00 $264.58 24 $243.00 $325.00 $265.75 105
Urea Ton $350.00 $395.00 $384.32 23 $340.00 $450.00 $380.66 99
MAP Ton $400.00 $438.00 $427.67 19 $385.00 $465.00 $430.43 76
Potash Ton $350.00 $369.00 $363.20 33 $339.00 $395.00 $363.79 114
LP Gallon $1.07 $1.32 $1.23 20 $0.98 $1.33 $1.23 70
FarmDiesel Gallon $1.81 $2.23 $2.08 20 $1.81 $2.35 $2.15 74