Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $500.00 $635.00 $609.74 33 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $535.00 $573.00 $550.09 23 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $258.00 $295.00 $284.72 16 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $295.00 $315.00 $309.41 20 $265.00 $360.00 $308.58 88
Urea Ton $420.00 $540.00 $494.44 23 $394.00 $540.00 $469.39 116
MAP Ton $525.00 $573.00 $553.00 10 $501.00 $600.00 $543.32 86
Potash Ton $375.00 $441.00 $404.34 33 $350.00 $450.00 $398.96 133
LP Gallon $0.95 $1.04 $1.01 20 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.26 $2.31 $2.29 20 $2.26 $2.65 $2.34 81