Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $470.00 $495.00 $493.44 16 $447.00 $520.00 $496.89 51
DAP Ton $455.00 $455.00 $455.00 15 $455.00 $455.00 $455.00 20
UAN28 Ton $226.00 $241.00 $240.06 16 $213.00 $241.00 $232.77 40
UAN32 Ton $258.00 $275.00 $273.94 16 $230.00 $340.00 $265.45 52
Urea Ton $325.00 $380.00 $376.56 16 $325.00 $465.00 $367.48 47
MAP Ton $425.00 $460.00 $457.81 16 $385.00 $460.00 $428.34 52
Potash Ton $362.00 $375.00 $374.19 16 $330.00 $375.00 $361.63 52
LP Gallon $1.05 $1.05 $1.05 1 $1.05 $1.45 $1.18 20
FarmDiesel Gallon $2.33 $2.33 $2.33 1 $2.28 $2.44 $2.33 24