Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $545.00 $605.00 $601.25 16 $500.00 $670.00 $617.15 117
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 15 $535.00 $545.00 $539.05 58
UAN28 Ton $253.00 $279.00 $254.63 16 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $300.00 $318.00 $301.13 16 $265.00 $360.00 $307.59 77
Urea Ton $423.00 $425.00 $424.88 16 $394.00 $540.00 $469.60 115
MAP Ton $537.00 $560.00 $558.56 16 $501.00 $573.00 $542.56 84
Potash Ton $384.00 $400.00 $399.00 16 $350.00 $450.00 $395.77 122
LP Gallon $1.05 $1.05 $1.05 1 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.65 $2.65 $2.65 1 $2.26 $2.65 $2.34 81