Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $545.00 $605.00 $601.25 16 $500.00 $670.00 $617.37 127
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 15 $535.00 $573.00 $543.36 67
UAN28 Ton $253.00 $279.00 $254.63 16 $241.00 $365.00 $277.90 83
UAN32 Ton $300.00 $325.00 $302.53 17 $265.00 $360.00 $308.58 88
Urea Ton $423.00 $450.00 $426.35 17 $394.00 $540.00 $469.39 116
MAP Ton $537.00 $600.00 $561.00 17 $501.00 $600.00 $543.32 86
Potash Ton $384.00 $410.00 $399.65 17 $350.00 $450.00 $398.96 133
LP Gallon $1.05 $1.05 $1.05 1 $0.95 $1.38 $1.06 77
FarmDiesel Gallon $2.65 $2.65 $2.65 1 $2.26 $2.65 $2.34 81