Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $590.00 $605.00 $604.00 15 $590.00 $700.00 $632.03 115
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 14 $490.00 $562.00 $538.49 71
UAN28 Ton $253.00 $269.00 $254.07 15 $241.00 $365.00 $274.13 71
UAN32 Ton $300.00 $325.00 $302.00 16 $275.00 $340.00 $306.32 72
Urea Ton $399.00 $440.00 $424.31 16 $394.00 $510.00 $456.17 96
MAP Ton $537.00 $600.00 $561.06 16 $501.00 $600.00 $551.95 65
Potash Ton $384.00 $410.00 $399.63 16 $350.00 $432.00 $392.60 117
LP Gallon $1.15 $1.15 $1.15 1 $1.14 $1.59 $1.24 70
FarmDiesel Gallon $2.55 $2.55 $2.55 1 $2.38 $2.58 $2.50 69