Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $483.00 $495.00 $494.25 16 $475.00 $520.00 $496.85 104
DAP Ton $455.00 $455.00 $455.00 15 $435.00 $455.00 $444.78 59
UAN28 Ton $229.00 $241.00 $240.25 16 $213.00 $241.00 $233.91 76
UAN32 Ton $261.00 $325.00 $277.12 17 $243.00 $325.00 $265.75 105
Urea Ton $367.00 $450.00 $383.35 17 $340.00 $450.00 $380.66 99
MAP Ton $425.00 $465.00 $458.24 17 $385.00 $465.00 $430.43 76
Potash Ton $348.00 $395.00 $374.59 17 $339.00 $395.00 $363.79 114
LP Gallon $0.98 $0.98 $0.98 1 $0.98 $1.33 $1.23 70
FarmDiesel Gallon $1.87 $1.87 $1.87 1 $1.81 $2.35 $2.15 74