Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $430.00 $495.00 $490.94 16 $400.00 $520.00 $483.66 99
DAP Ton $455.00 $455.00 $455.00 15 $438.00 $455.00 $444.93 58
UAN28 Ton $231.00 $233.00 $231.13 16 $201.00 $235.00 $230.78 73
UAN32 Ton $265.00 $266.00 $265.06 16 $230.00 $335.00 $260.31 103
Urea Ton $335.00 $380.00 $377.19 16 $320.00 $465.00 $377.65 101
MAP Ton $425.00 $460.00 $457.81 16 $395.00 $460.00 $428.04 75
Potash Ton $348.00 $375.00 $373.31 16 $315.00 $380.00 $361.94 112
LP Gallon $0.93 $0.93 $0.93 1 $0.89 $1.00 $0.95 70
FarmDiesel Gallon $1.41 $1.41 $1.41 1 $1.40 $1.57 $1.47 60