Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $489.00 $500.00 $499.31 16 $455.00 $630.00 $484.66 123
DAP Ton $460.00 $460.00 $460.00 15 $460.00 $480.00 $460.78 21
UAN28 Ton $239.00 $253.00 $252.13 16 $205.00 $365.00 $255.33 46
UAN32 Ton $255.00 $325.00 $260.18 17 $230.00 $340.00 $273.02 64
Urea Ton $399.00 $450.00 $402.88 17 $380.00 $480.00 $411.25 52
MAP Ton $465.00 $499.00 $467.00 17 $420.00 $540.00 $456.48 96
Potash Ton $380.00 $431.00 $383.88 17 $349.00 $431.00 $371.13 134
LP Gallon $0.80 $0.80 $0.80 1 $0.80 $1.23 $1.11 77
FarmDiesel Gallon $2.31 $2.31 $2.31 1 $2.21 $2.43 $2.34 81