Input price quotes: Ohio, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $660.00 $665.00 $663.87 30
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $480.00 $550.00 $535.87 32
UAN28 Ton $295.00 $295.00 $295.00 1 $260.00 $295.00 $276.40 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $440.00 $440.00 $440.00 1 $380.00 $440.00 $419.29 38
MAP Ton $565.00 $565.00 $565.00 1 $490.00 $565.00 $529.36 19
Potash Ton $410.00 $410.00 $410.00 1 $375.00 $410.00 $389.04 41
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.40 $1.80 $1.55 2
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.41 $2.58 $2.43 5