Input price quotes: Ohio, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $660.00 $665.00 $661.67 6 $660.00 $665.00 $663.87 30
DAP Ton $550.00 $550.00 $550.00 2 $480.00 $550.00 $535.87 32
UAN28 Ton $280.00 $285.00 $283.33 6 $260.00 $295.00 $276.40 41
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00 0
Urea Ton $420.00 $430.00 $423.33 6 $380.00 $440.00 $419.29 38
MAP Ton $530.00 $530.00 $530.00 4 $490.00 $565.00 $529.36 19
Potash Ton $385.00 $405.00 $398.33 6 $375.00 $410.00 $389.04 41
LP Gallon $1.80 $1.80 $1.80 1 $1.40 $1.80 $1.55 2
FarmDiesel Gallon $2.58 $2.58 $2.58 1 $2.41 $2.58 $2.43 5