Input price quotes: Ohio, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Ohio, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $585.00 $585.00 $585.00 1
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $475.00 $545.00 $539.41 26
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $260.00 $280.00 $272.08 6
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $310.00 $310.00 $310.00 1
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $360.00 $450.00 $434.29 13
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $535.00 $560.00 $552.29 15
Potash Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $355.00 $400.00 $364.69 38
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.36 $1.36 $1.36 1
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.59 $2.59 $2.59 4