Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $620.00 $630.00 $625.00 2 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $296.00 $340.00 $318.00 2 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $420.00 $420.00 $420.00 1 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $515.00 $548.00 $531.50 2 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $384.00 $395.00 $389.50 2 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $1.14 $1.14 $1.14 1 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.15 $2.15 $2.15 1 $2.13 $2.34 $2.28 110