Input price quotes: Iowa, District 9

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 9

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $610.00 $700.00 $632.00 5 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $490.00 $490.00 $490.00 3 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $285.00 $340.00 $304.80 5 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $467.00 $467.00 $467.00 1 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $548.00 $573.00 $560.50 2 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $365.00 $429.00 $386.40 5 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $1.19 $1.59 $1.49 4 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.38 $2.38 $2.38 1 $2.35 $2.52 $2.45 80