Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $640.00 $640.00 $640.00 7 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $365.00 $365.00 $365.00 7 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $470.00 $470.00 $470.00 7 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $560.00 $560.00 $560.00 7 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $390.00 $390.00 $390.00 7 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $1.36 $1.36 $1.36 7 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.39 $2.39 $2.39 7 $2.35 $2.52 $2.45 80