Input price quotes: Iowa, District 8

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 8

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $640.00 $640.00 $640.00 8 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $365.00 $365.00 $365.00 8 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $470.00 $470.00 $470.00 8 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $600.00 $600.00 $600.00 8 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $420.00 $420.00 $420.00 8 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $1.36 $1.36 $1.36 8 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.24 $2.24 $2.24 8 $2.13 $2.34 $2.28 110