Input price quotes: Iowa, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $660.00 $660.00 $660.00 10 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $295.00 $310.40 $301.16 10 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $430.00 $450.00 $438.00 10 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $525.00 $525.00 $525.00 10 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $390.00 $395.00 $393.00 10 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $1.38 $1.38 $1.38 4 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.45 $2.49 $2.46 5 $2.35 $2.52 $2.45 80