Input price quotes: Iowa, District 7

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 7

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $630.00 $635.00 $632.50 11 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $295.00 $310.40 $302.70 11 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $430.00 $450.00 $440.00 11 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $505.00 $525.00 $523.57 11 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $350.00 $390.00 $374.64 11 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $1.38 $1.38 $1.38 4 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.25 $2.30 $2.29 5 $2.13 $2.34 $2.28 110