Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $598.00 $635.00 $605.96 26 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $275.00 $535.00 $305.59 17 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $275.00 $275.00 $275.00 2 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $290.00 $340.00 $299.00 9 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $450.00 $450.00 $450.00 17 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $525.00 $570.00 $544.50 9 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $370.00 $395.00 $376.85 26 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $1.29 $1.33 $1.30 22 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.28 $2.34 $2.33 22 $2.13 $2.34 $2.28 110