Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $615.00 $630.00 $623.21 14 $595.00 $700.00 $625.11 136
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 10 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $275.00 $275.00 $275.00 10 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $275.00 $340.00 $291.25 4 $265.00 $340.00 $303.05 92
Urea Ton $450.00 $450.00 $450.00 10 $386.00 $470.00 $438.72 118
MAP Ton $520.00 $540.00 $525.00 4 $500.00 $595.00 $544.51 87
Potash Ton $375.00 $395.00 $380.71 14 $350.00 $429.00 $391.78 137
LP Gallon $1.29 $1.33 $1.30 13 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.48 $2.52 $2.49 13 $2.35 $2.52 $2.45 80