Input price quotes: Iowa, District 6

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 6

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $495.00 $495.00 $495.00 4 $459.00 $595.00 $496.66 98
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $516.00 $535.00 $530.54 32
UAN28 Ton $225.00 $225.00 $225.00 15 $225.00 $240.00 $227.93 61
UAN32 Ton $235.00 $235.00 $235.00 15 $235.00 $300.00 $253.10 79
Urea Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $382.00 $463.00 $429.23 44
MAP Ton $495.00 $495.00 $495.00 4 $488.00 $578.00 $541.07 104
Potash Ton $343.00 $365.00 $348.04 23 $330.00 $405.00 $358.00 171
LP Gallon $1.35 $1.35 $1.35 18 $1.20 $1.51 $1.33 96
FarmDiesel Gallon $2.54 $2.70 $2.66 18 $2.28 $2.72 $2.57 103