Input price quotes: Iowa, District 5

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 5

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $598.00 $598.00 $598.00 7 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $275.00 $275.00 $275.00 7 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $450.00 $450.00 $450.00 7 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $370.00 $370.00 $370.00 7 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $1.29 $1.29 $1.29 7 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.34 $2.34 $2.34 7 $2.13 $2.34 $2.28 110