Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $595.00 $605.00 $600.00 11 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 5 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $235.50 $253.00 $244.25 11 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $269.00 $300.00 $284.50 11 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $403.00 $425.00 $414.00 11 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $545.00 $560.00 $552.50 11 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $391.00 $400.00 $395.50 11 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.13 $2.13 $2.13 6 $2.13 $2.34 $2.28 110