Input price quotes: Iowa, District 4

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 4

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $604.00 $605.00 $604.63 8 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 5 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $241.00 $253.00 $248.50 8 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $275.00 $300.00 $290.63 8 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $394.00 $425.00 $413.38 8 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $525.00 $560.00 $546.88 8 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $396.00 $400.00 $398.50 8 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.38 $2.38 $2.38 3 $2.35 $2.52 $2.45 80