Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $600.00 $630.00 $618.19 34 $592.00 $660.00 $617.05 182
DAP Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $490.00 $550.00 $541.37 39
UAN28 Ton $262.00 $275.00 $274.43 22 $238.00 $365.00 $273.88 119
UAN32 Ton $295.00 $300.00 $295.62 12 $272.00 $340.00 $302.05 99
Urea Ton $400.00 $450.00 $444.62 25 $390.00 $470.00 $438.52 160
MAP Ton $501.00 $540.00 $525.43 13 $501.00 $595.00 $539.82 96
Potash Ton $350.00 $385.00 $377.14 34 $350.00 $424.00 $385.22 187
LP Gallon $1.29 $1.29 $1.29 21 $1.29 $1.59 $1.31 94
FarmDiesel Gallon $2.48 $2.48 $2.48 21 $2.26 $2.49 $2.45 98