Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $598.00 $635.00 $610.49 38 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $275.00 $275.00 $275.00 13 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $262.00 $280.00 $278.50 12 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $285.00 $300.00 $298.92 24 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $398.00 $450.00 $423.72 29 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $494.00 $570.00 $531.77 25 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $345.00 $385.00 $371.08 38 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $1.14 $1.29 $1.27 32 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $2.15 $2.34 $2.30 32 $2.13 $2.34 $2.28 110