Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $460.00 $595.00 $520.75 8 $459.00 $595.00 $496.66 98
DAP Ton $530.00 $530.00 $530.00 1 $516.00 $535.00 $530.54 32
UAN28 Ton $225.00 $240.00 $231.88 24 $225.00 $240.00 $227.93 61
UAN32 Ton $235.00 $280.00 $247.80 25 $235.00 $300.00 $253.10 79
Urea Ton $410.00 $410.00 $410.00 1 $382.00 $463.00 $429.23 44
MAP Ton $488.00 $545.00 $520.54 25 $488.00 $578.00 $541.07 104
Potash Ton $330.00 $380.00 $356.37 40 $330.00 $405.00 $358.00 171
LP Gallon $1.20 $1.35 $1.31 32 $1.20 $1.51 $1.33 96
FarmDiesel Gallon $2.40 $2.70 $2.56 32 $2.28 $2.72 $2.57 103