Input price quotes: Iowa, District 3

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 3

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $600.00 $700.00 $625.97 31 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 11 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $245.00 $275.00 $260.09 23 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $265.00 $329.00 $284.74 19 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $395.00 $467.00 $428.62 29 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $500.00 $573.00 $524.65 20 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $350.00 $429.00 $383.45 31 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $1.16 $1.29 $1.22 27 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.38 $2.50 $2.47 27 $2.35 $2.52 $2.45 80