Input price quotes: Iowa, District 2

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 2

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $595.00 $700.00 $630.00 33 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $535.00 $556.00 $543.43 23 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $262.00 $275.00 $271.94 16 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $300.00 $329.00 $310.57 20 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $400.00 $467.00 $445.96 24 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $540.00 $573.00 $561.00 10 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $360.00 $429.00 $398.82 33 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $1.19 $1.29 $1.26 20 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.38 $2.48 $2.45 20 $2.35 $2.52 $2.45 80