Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $475.00 $475.00 $475.00 17 $459.00 $595.00 $496.66 98
DAP Ton $535.00 $535.00 $535.00 17 $516.00 $535.00 $530.54 32
UAN28 Ton $0.00 $0.00 $0.00 0 $225.00 $240.00 $227.93 61
UAN32 Ton $255.00 $278.00 $273.40 5 $235.00 $300.00 $253.10 79
Urea Ton $382.00 $429.00 $423.83 22 $382.00 $463.00 $429.23 44
MAP Ton $537.00 $575.00 $556.65 22 $488.00 $578.00 $541.07 104
Potash Ton $350.00 $375.00 $353.87 22 $330.00 $405.00 $358.00 171
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.20 $1.51 $1.33 96
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.28 $2.72 $2.57 103