Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $605.00 $605.00 $605.00 17 $589.00 $640.00 $610.14 157
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 17 $275.00 $545.00 $409.36 83
UAN28 Ton $253.00 $253.00 $253.00 17 $235.50 $365.00 $273.38 56
UAN32 Ton $300.00 $325.00 $302.30 22 $269.00 $340.00 $298.63 102
Urea Ton $391.00 $440.00 $419.74 22 $391.00 $470.00 $431.92 134
MAP Ton $537.00 $595.00 $557.52 22 $494.00 $600.00 $544.64 101
Potash Ton $384.00 $405.00 $397.43 22 $345.00 $420.00 $384.11 162
LP Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $1.14 $1.38 $1.28 103
FarmDiesel Gallon $0.00 $0.00 $0.00 0 $2.13 $2.34 $2.28 110