Input price quotes: Iowa, District 1

Input Price Quotes - Click "Product" to see trend line charts.

Iowa, District 1

    District State
Product Unit Low High Avg. Dealers
Reporting
Low High Avg. Dealers
Reporting
Anhydrous Ton $605.00 $622.00 $606.13 15 $595.00 $700.00 $625.48 125
DAP Ton $545.00 $545.00 $545.00 14 $490.00 $556.00 $539.02 69
UAN28 Ton $253.00 $369.00 $260.73 15 $241.00 $369.00 $271.92 82
UAN32 Ton $300.00 $325.00 $302.00 16 $265.00 $340.00 $298.31 81
Urea Ton $386.00 $440.00 $423.50 16 $386.00 $470.00 $436.37 108
MAP Ton $537.00 $595.00 $560.75 16 $500.00 $595.00 $545.13 76
Potash Ton $384.00 $405.00 $399.31 16 $350.00 $429.00 $391.51 126
LP Gallon $1.15 $1.15 $1.15 1 $1.15 $1.59 $1.28 79
FarmDiesel Gallon $2.35 $2.35 $2.35 1 $2.35 $2.52 $2.45 80